About the course

සාමාන්‍ය බුද්ධිය සහ අවබෝධය

සාමාන්‍ය බුද්ධිය සහ අවබෝධය

course
modules
සාරාන්ශකරණය
සන්ඛයා වගු ප්‍රශ්න පත්‍ර සමඟ සාකච්ඡා කෙරේ
සංක්ශිප්ත කරණය හා පදාර්ථ නිරූපනය
තර්කන රාමුව
අක්ෂර වින්‍යාසය
ගැටලු ආශ්‍රයෙන් විශය කරුනු
අවබෝධය - ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර 1
අවබෝධය - ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර 2
සාමාන්‍ය බුද්ධිය - ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය
අවබෝධය - 2016(2018) ප්‍රශ්න පත්‍රය
සාරාන්ශකරණය
සන්ඛයා වගු ප්‍රශ්න පත්‍ර සමඟ සාකච්ඡා කෙරේ
සංක්ශිප්ත කරණය හා පදාර්ථ නිරූපනය
තර්කන රාමුව
අක්ෂර වින්‍යාසය
ගැටලු ආශ්‍රයෙන් විශය කරුනු
අවබෝධය - ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර 1
අවබෝධය - ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර 2
සාමාන්‍ය බුද්ධිය - ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය
අවබෝධය - 2016(2018) ප්‍රශ්න පත්‍රය

Course Offering

    සාමාන්‍ය බුද්ධිය සහ අවබෝධය

What Benifits You

    සාමාන්‍ය බුද්ධිය සහ අවබෝධය

Enroll
Now

purchase courses

Rs 7,500 Full Course

special notes

සාමාන්‍ය බුද්ධිය සහ අවබෝධය

Book private tutoring

Rs 20,000 Per Session

special notes

සාමාන්‍ය බුද්ධිය සහ අවබෝධය

සාමාන්‍ය බුද්ධිය සහ අවබෝධය

Select your
batch

Start date : 2019-08-01
End date : 2020-02-29
GA Understanding